WELKOMHET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM STYRKA

Het Multifunctioneel Centrum Styrka is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor het aanbieden van verblijf, schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang, mobiele en ambulante dienstverlening aan kinderen en jongeren met licht tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen (gedrag- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen).

Het Multifunctioneel Centrum Styrka is een waardengeoriënteerde en christelijk geïspireerde voorziening en behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Kijk ook op Vestigingsplaatsen hoe je op onze verschillende adressen geraakt !


VOOR MEER INFO MBT DE GENOMEN MAATREGELEN NAV HET CORONAVIRUS

KLIK OP DE BUTTON |CORONA| IN DE BOVENSTE BALK OF DE LINKERBALK


OC Styrka, E. Dedeynestraat 1, 9000 Gent MFC Styrka